ACADEMIEJAAR 2007-2008
Alfons Ven Academie opgericht 2005

Stichter:
Penningmeester:
Secretaris:

Alfons Ven
Hans van Tongere
n
Bart Ven
              Doelstelling van de Alfons Ven Academie. (verder AVA genoemd.)
      Het doel van de AVA is er voor te zorgen dat het gedachtegoed van Alfons Ven verder uitgedragen wordt en bewaard blijft.
Zijn kennis,ervaring, praktijk, enz. zijn opgesplitst in verschillende modules.
Zo is het voor iedereen, die interesse heeft, mogelijk om zelf een keuze te maken uit het aanbod. 
Het hoogste wat kan bereikt worden is het behalen van een certificaat als therapeut of consulent.
Er worden per jaar bijscholingen voorzien en voor de gecertificeerden zijn er (nu al) intervisies.
              Intentie Alfons Ven Academie.
   
  1. Inbreng van de academie om alle beschikbare kennis van Alfons Ven over te dragen. Kennis die moet leiden tot besef en inzicht.
  2. De academie verplicht zich tot een goede structuur in de opleiding.
  3. Kwaliteitsbewaking van het totale leerproces voor de therapeut in opleiding.
  4. Bevordering van (beroeps) professionaliteit
  5. Voordurend afstemmen van leerprocessen en praktijksituaties en zonodig bijstellen van deze processen.
  6. Een succesvolle ontwikkeling en certificering van cursisten.
  7. Aanstellen van geschikte docenten
 

Beknopte toelichting modules AVA >>

 Inloggen
 Home